Wonen

Je kunt wonen op verschillende locaties, zowel in het centrum van Veendam als landelijk gelegen in de Blauwestad. Wij bieden zorg op maat, wat betekent dat ons aanbod en onze groepen vrij divers kunnen zijn. Wij hebben deze mogelijkheid vanwege de verschillende locaties wat de doorgroeimogelijkheid ook vergroot. Er is sprake van ruim opgezette locaties, een groot aanbod qua activiteiten en een grote flexibiliteit van begeleiding. 

Beschut en beschermd wonen

Dit betekent 24 uurs zorg. Bewoners vallen onder de Wet langdurige zorg. De woonvorm is niet alleen een huis, maar ook een thuis voor de bewoners. De hulp- en zorgvraag van de deelnemers kunnen variëren. Dit betekent dat de locatie zo is ingericht dat er intensieve begeleiding en verzorging geboden kan worden. 

Deze groep heeft voortdurend zorg en nabijheid nodig van begeleiding. Er wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt, maar de nadruk ligt op het groepsleven. De dag wordt gezamenlijk gestart en afgesloten. 

Wij hebben drie woonvormen met een verschillende groepssamenstelling. Er wordt rekening gehouden met ontwikkelingsmogelijkheden, wensen, niveau, leeftijd et cetera.

Begeleid wonen

Bij Dekkersnest staat het streven naar een zo zelfstandig mogelijk leven centraal, dit betekent dat je soms ook kunt doorstromen. Begeleid wonen is in feite de laatste stap richting meer zelfstandigheid. 

Hiervoor is de ‘Module 24 uurszorg rond zelfstandigheid’ ontwikkeld. De zelfstandigheidmatrix wordt hiervoor als uitgangspunt genomen. Je kunt onder begeleiding oefenen en laten zien hoe zelfredzaam je al bent. Er is sprake van toezicht nabij en op afroep. Dit betekent dat jij je een eigen leefruimte hebt, je bent nabij een leefgroep maar niet in de groep. 

Trajecten

Een aangemelde bewoner kan voor onbepaalde tijd bij Dekkersnest verblijven. De hulp- en zorgvraag wordt halfjaarlijks geëvalueerd om te kijken of er nog steeds passende zorg geleverd kan worden. 

Onze doelstelling is dat we samen met de bewoner willen kijken naar wat iemand binnen zijn mogelijkheden kan bereiken zonder de kwaliteit van zijn leven uit het oog te verliezen. Dit betekent dat we wel doelgericht werken aan iemand zijn algehele ontwikkeling, maar zonder enige prestatiedruk. ‘Wat erin zit, halen we eruit’. Als een bewoner laat zien dat hij aan zijn plafond zit wat betreft zijn ‘kunnen’, dan gaan we dit stabiliseren en normaliseren. 

Dekkersnest wil blijvend voorzien in de hulp- en zorgvraag. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan willen wij in samenwerking met jou onderzoeken wat wel het beste bij jou past.