Wonen
Wonen bij Dekkersnest betekent dat je écht gezien wordt en jezelf mag zijn. Wij beschikken over drie verschillende vestigingen in de provincie Groningen. Op elke locatie zorgen we ervoor dat onze bewoners zich veilig, prettig en gewaardeerd voelen. Met bovendien allerlei mogelijkheden voor activiteiten en ontwikkeling. Oftewel: een thuis.

Drie vestigingen

Dekkersnest heeft drie vestigingen in de provincie Groningen: twee in Veendam en één in Blauwestad. We bieden hier verschillende woonvormen aan. Zo kunnen we rekening houden met ieders wensen en mogelijkheden. Ook is het hierdoor mogelijk dat bewoners doorstromen naar een meer zelfstandige woonvorm.

Op de boerderij van Woongroep Blauwestad onderscheiden we het beschut en beschermd wonen. Datzelfde geldt voor onze vestiging aan het Pieter Sneeuwplein in Veendam. Daarnaast beschikken we over een appartement in het centrum van Veendam waar begeleid wonen mogelijk is. Dekkersnest is HKZ-gecertificeerd.