Privacyreglement

Dekkersnest, gevestigd aan Beneden Oosterdiep 39, 9641 JA , Veendam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Nienke Dekkers is de Functionaris Gegevensbescherming en tevens eigenaar van Dekkersnest.

Opgesteld: 1 mei 2021

Persoonsgegevens die Dekkersnest verwerkt

Persoonsgegevens, om cliënten goede zorg te kunnen bieden waarbij Dekkersnest tevens wettelijk verplicht is om een cliënt dossier bij te houden.  Hierbij verwerkt Dekkersnest de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– geboortedatum

– BSN

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Dekkersnest verwerkt;

 

  • Gezondheid

 

Dekkersnest verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • De zorgverlening op een verantwoorde manier te kunnen leveren.
  • Afhandeling van de (financiële) administratie.

 

 

Dekkersnest verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

– Gerechtvaardigd belang

– Uitvoering van de overeenkomst

– Wettelijke verplichting

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dekkersnest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zodat dat daar een mens (bijv. een medewerker van Dekkersnest ) tussen zit.

 

Hoe lang Dekkersnest persoonsgegevens bewaart

Dekkersnest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dekkersnest bewaart cliënt gegevens maximaal vijftien jaren na beëindiging van de zorgverlening. Deze gegevens mag Dekkersnest langer bewaren als dit voor de goede zorg aan de cliënt nodig is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dekkersnest verstrekt en verwerkt alleen gegevens aan en van derden die betrokken zijn bij de hulpverlening en die van belang zijn voor het uitvoeren van de begeleidingsovereenkomst. Dit gebeurt alleen binnen de EU.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Dekkersnest gebruikt

Dekkersnest gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die Dekkersnest gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kan Dekkersnest hiermee de website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Vanaf 12 jaar hebben cliënten recht op:

  • Inzage en kopie van het dossier.
  • Rectificatie indien zij zien dat hun gegevens onjuist zijn verwerkt
  • Gegevens verwijdering indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij Dekkersnest ligt de gegevens te behouden.

Indien de cliënt een schriftelijk verzoek indient voor inzage en/of kopie van het dossier dan moet Dekkersnest binnen 4 weken aan dit verzoek voldoen. Voor de kopie van het dossier kan Dekkersnest een vergoeding vragen. Tevens hebben de ouders/verzorgers het recht op inzage en verbetering van de gegevens in het dossier (wanneer ze het ouderlijke gezag hebben of de cliënt nog geen 16 jaar oud is). In uitzonderlijke gevallen kan inzage in en afschrift van het dossier worden geweigerd. De reden hiervan moet worden uitgelegd.

Dekkersnest  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via het volgende adres: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

 

Hoe Dekkersnest persoonsgegevens beveiligt

Dekkersnest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.