Visie en missie

‘Waar wij voor gaan en waarvoor wij staan’

Dekkersnest staat voor een warm en huiselijk nest waar iedereen zichzelf mag zijn. Er is een grote betrokkenheid en iedereen wordt gezien. Er wordt actief invulling gegeven aan ons motto ‘Samen zijn we sterk’. Dit betekent dat iedereen er mag zijn en zich op zijn of haar manier en niveau mag ontwikkelen. Hierbij helpen en accepteren wij elkaar. Dit betekent dat iedereen gelijkwaardig is, maar niet gelijk. Iedereen is uniek en hier houden wij met elkaar rekening mee. Er wordt zowel aandacht besteed aan de groep als het individu. Dekkersnest richt zich op het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek, zoals psychische of psychiatrische problemen. Er wordt vooral gekeken naar de huidige groepssamenstelling en of iemand aansluiting vindt in de groep. Dit is belangrijk om het ‘thuis gevoel’ te creëren. 

Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Iedereen heeft recht op aandacht en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid, toekomstperspectief en een zinvolle dag-invulling. Dekkersnest vindt ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ zeer passend en belangrijk in de zorg. Vraag aan de begeleiding wat dit precies voor u in de praktijk betekent. Op deze wijze krijgt u een indruk van wat begeleiding bij Dekkersnest belangrijk vindt. U wordt hierop geattendeerd omdat dit kan afwijken van wat u gewend bent. Wees u zich ervan bewust en kies bewust!

De bakens zijn:

 1. Gericht op de vraag achter de vraag. Dit betekent dat begeleiding soms vaak doorvraagt;
 2. Gebaseerd op de eigen kracht van de bewoner. Dit betekent dat we het liefst zoveel de regie bij u neerleggen en u wijzen op uw eigen verantwoordelijkheden;
 3. Direct erop afgaan. Wij draaien er niet omheen en zeggen waar het op staat;
 4. Formeel en informeel in optimale verhouding. Wij zijn een platte organisatie en zeer toegankelijk, een huiselijke sfeer is bij ons zeer belangrijk;
 5. Doordachte balans van collectief en individueel. Er wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt;
 6. Integraal werken. Wij houden van een congruente aanpak en werken gelijk vanaf het begin graag nauw samen met gemeenten, familie en betrokken hulp- en zorgverleners;
 7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht. U bent gemotiveerd en werkt actief mee aan uw zorgplan, u hebt een dag-invulling. U kiest er bewust voor om bij ons te zijn, niet omdat het moet;
 8. Gebaseerd op ruimte voor de professional. 

Waarvoor wij staan:

 • Wij willen blijvend voorzien in de hulp- en zorgvraag;
 • Bevorderen en behoud van zelfredzaamheid;
 • Het behalen van maximale cliënttevredenheid;
 • Continuering van de zorg te kunnen waarborgen;
 • Het leveren van verantwoorde zorg;
 • Efficiënte bedrijfsvoering;
 • Het leveren van zorg op maat.