Team

Er wordt met de nodige maar minimale hiërarchie gewerkt zodat er geen onnodige bureaucratie wordt gecreëerd. Er wordt op een kleinschalige en efficiënte manier gewerkt. Hiermee wordt de flexibiliteit, wat de organisatie krachtig maakt, vergroot. Er kan snel worden gewerkt en er zijn korte lijntjes. 

Dekkersnest kan dit waarmaken doordat de organisatie met een minimale overhead werkt vanuit een centraal ‘kantoor’ (het geheel van functies gericht op sturing en ondersteuning) die zich bezighoudt met alle bedrijfsprocessen en het verbeteren hiervan. Met name de secundaire processen, zoals financieel beheer, P&O, indicatiestelling, beleidszaken en kwaliteitszorg. Op alle locaties zijn leidinggevenden aanwezig die zelf onderdeel zijn van het primaire proces (de daadwerkelijke zorg). 

Hierdoor is er sprake van een minimale overhead, dit komt ten goede van de kosten die er in de zorg gemaakt worden, zonder in te leveren op de kwaliteit van de zorg.