Aanmelding

Zie jij jezelf bij Dekkersnest wonen en/of dagbesteding volgen? Dan kan je vrijblijvend contact met ons opnemen. Bel gerust naar ons kantoor, dan word je snel verder geholpen. We maken altijd eerst een afspraak om eens kennis te maken met elkaar. Hebben wij allebei een goede indruk, dan krijg je een intakeformulier. Dit formulier nemen wij dan in behandeling. Dit betekent dat wij gaan inschatten of wij jou de juiste zorg kunnen bieden. Denken wij iets te kunnen betekenen, dan ga je een aantal keren meedraaien op desbetreffende locatie waarvoor jij je hebt opgegeven (of waarvan wij denken wat passend is). Op deze manier kan jij ook beter bepalen of je bij ons wilt komen wonen en/of dagbesteding wilt volgen. 

Dekkersnest levert zorg vanuit de WMO (waaronder ook Beschermd wonen), Wet Langdurige Zorg (Wlz) en bij uitzondering vanuit de Jeugdwet.

ZIN en PGB

Wij kunnen zorg leveren op basis van Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB). In de meeste gevallen is de zorg bij ons vanuit de Wlz in PGB-vorm en Beschermd Wonen in ZIN. Hierover kunt u telefonisch meer informatie krijgen.

Indicatie

Heb jij nog geen indicatie voor de zorg? Dan kunnen wij u hierbij helpen. Neem dan gerust telefonisch contact met ons op, of stuur een e-mail naar info@dekkersnest.nl.