Over Dekkersnest

Wie zijn we eigenlijk?

Ruim 15 jaar geleden is Dekkersnest gestart als gezellige zorgboerderij. Vandaag de dag hebben we meerdere locaties, maar de gezelligheid is er nog steeds. We vertellen je graag meer over Dekkersnest.

Dekkersnest in vogelvlucht

Dekkersnest is in 2006 opgericht door de familie Dekkers. In dat jaar startten zij met het aanbieden van zowel logeeropvang als dagbesteding op hun woonboerderij in Muntendam. Zo is de naam Dekkersnest ontstaan: een warm nest voor iedereen.

De logeerkinderen werden op den duur volwassen en zochten een geschikte woon- en werkplek voor in de toekomst. Daardoor ontstond het idee om een woonvorm op te richten en de dagbesteding uit breiden. Inmiddels kent Dekkersnest meerdere locaties, maar de kleinschaligheid is bewaard gebleven.

Er is sprake van een platte organisatiestructuur. Dat betekent korte lijnen, laagdrempeligheid, huiselijke groepen en kleine flexibele teams op iedere locatie. Iedereen kent elkaar binnen Dekkersnest. 

In het jaar 2014 heeft Dekkersnest haar eerste woonvorm gerealiseerd in Veendam: Dekkersnest Pietersneeuwplein. Op loopafstand van het Pietersneeuwplein bevindt zich ons centrale kantoor. Hierboven biedt Dekkersnest leefruimten aan die passen binnen de ‘Module 24 uurszorg rond zelfstandigheid’.

In 2017 is Dekkersnest gestart met het verbouwen van een paardensportcentrum in de Blauwestad. Een enorm complex, waar nu zowel wonen als dagbesteding wordt aangeboden. Hiermee is Dekkersnest eigenlijk teruggegaan naar het principe van de zorgboerderij. De huiselijkheid die zo belangrijk is binnen Dekkersnest wordt ook hier waargemaakt. 

Het Team

Er wordt met de nodige maar minimale hiërarchie gewerkt zodat er geen onnodige bureaucratie wordt gecreëerd. Er wordt op een kleinschalige en efficiënte manier gewerkt. Hiermee wordt de flexibiliteit, wat de organisatie krachtig maakt, vergroot. Er kan snel worden gewerkt en er zijn korte lijntjes. 

Dekkersnest kan dit waarmaken doordat de organisatie met een minimale overhead werkt vanuit een centraal ‘kantoor’ (het geheel van functies gericht op sturing en ondersteuning) die zich bezighoudt met alle bedrijfsprocessen en het verbeteren hiervan. Met name de secundaire processen, zoals financieel beheer, P&O, indicatiestelling, beleidszaken en kwaliteitszorg. Op alle locaties zijn leidinggevenden aanwezig die zelf onderdeel zijn van het primaire proces (de daadwerkelijke zorg). 

Hierdoor is er sprake van een minimale overhead, dit komt ten goede van de kosten die er in de zorg gemaakt worden, zonder in te leveren op de kwaliteit van de zorg.

Begeleiding

Er wordt met een uniek en professioneel team gewerkt op iedere locatie van Dekkersnest. Een positieve benadering staat bij hen bovenaan en er wordt rekening gehouden met de individuele wensen en behoeften van een ieder, zonder de saamhorigheid en het groepsleven uit het oog te verliezen. 

Er worden verschillende activiteiten en trajecten aangeboden, zowel individueel als in groepsverband. Bij Dekkersnest wordt er veel gewerkt met dieren. Op locatie Blauwestad zijn dieren te vinden. Er worden ook veel activiteiten ondernomen, zoals wandelen en knutselen. Uitstapjes die gezamenlijk bedacht worden. Kortom, buiten de reguliere dagbesteding om kent men een ondernemend leven.

HKZ-certificering

Dekkersnest beschikt over een HKZ-certificering. Dit betekent dat onze zorg voldoet aan de kwaliteitsnorm die is gesteld door officiële instanties. Deze norm is gebaseerd op de ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Deze branchespecifieke norm is speciaal ontwikkeld voor de sector zorg en welzijn. Het HKZ-certificaat toont aan dat we bij Dekkersnest alle zaken intern goed geregeld hebben. Daarnaast leveren we zorg die voldoet aan de kwaliteitseisen. Bovendien zijn we continu bezig om deze zorg verder te optimaliseren.

Het HKZ-certificaat is een officiële bevestiging dat onze diensten voldoen aan de gewenste kwaliteit.

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures.

Je kunt wel op elk moment een open sollicitatie doen. Stuur in dat geval je motivatie en cv naar info@dekkersnest.nl.

Mis geen Dekkersnest

nieuws meer