Beschut en beschermd wonen

Beschut en beschermd wonen

Bij onze woongroep Blauwestad en de locatie PS bieden we het beschut en beschermd wonen aan. Dit zijn woonvormen waarbij mensen die niet (volledig) zelfstandig kunnen wonen, hulp en ondersteuning krijgen. Het betreft mensen met een lichamelijke, geestelijke of psychische beperking die meer intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. Deze woonvormen maken het mogelijk dat zij in een veilige en beschermde omgeving kunnen leven. Het belangrijkste verschil tussen beide vormen zit in de intensiteit van de zorg en de begeleiding. In beide gevallen gaat het om bewoners die onder de Wet langdurige zorg vallen.

Wat is beschermd wonen?

In een beschermde woonomgeving ontvangen bewoners 24-uurszorg of dag-en-nachthulp. Het gaat om mensen die door hun beperking of psychische kwetsbaarheid niet zelfstandig kunnen wonen. Zij worden continu begeleid en ontvangen dag en nacht zorg op maat. Onze locatie is zodanig ingericht dat er intensieve begeleiding en verzorging kan worden geboden.

Wat is beschut wonen?

Het beschut wonen is bedoeld voor mensen die iets meer zelfstandig zijn, maar nog wel dagelijks ondersteuning nodig hebben. Zij wonen vaak wel deels zelfstandig binnen een woonvoorziening, maar er is continu begeleiding in de buurt. De begeleiders kunnen bijvoorbeeld helpen bij huishoudelijke taken, het plannen van dagelijkse activiteiten of het onderhouden van sociale contacten. Beschut wonen biedt bewoners een veilige omgeving waar ze kunnen werken aan hun zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling.

Aandacht voor individu én groep

Bij beschermd en beschut wonen is er uiteraard aandacht voor het individu. Bewoners krijgen de ruimte om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast speelt het groepsleven een grote rol. We starten en eindigen de dag bijvoorbeeld in groepsverband.

Iedereen heeft ontwikkelmogelijkheden en krijgt bij ons de ruimte deze te ontdekken. Tegelijkertijd is het voor de sociale ontwikkeling en maatschappelijke deelname ook belangrijk om goed in een groep te functioneren. Om die reden worden er eveneens activiteiten in groepsverband gedaan.

Onze vestigingen beschikken over gezamenlijke en persoonlijke leefruimtes. Deze ruimtes zijn allemaal fris en modern. Bovendien mogen de bewoners hun persoonlijke woonplek zelf inrichten. Denk aan het uitkiezen van een kleur op de muur en bepaalde meubels of accessoires. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich écht thuis kan voelen.

Hoelang kan iemand bij Dekkersnest blijven?

Een bewoner die is aangemeld voor het beschut en beschermd wonen, kan voor onbepaalde tijd bij ons blijven. Elk half jaar evalueren we de hulp- en zorgvraag. Zo houden we in de gaten of er nog steeds passende zorg kan worden gegeven.

Ons doel is dat elke bewoner een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven heeft. Samen met de bewoner kijken we wat diegene kan en wil bereiken. Hierbij houden we uiteraard goed rekening met iemands mogelijkheden en capaciteiten. Dit betekent dat we doelgericht werken aan iemands algehele ontwikkeling, maar zonder enige prestatiedruk. ‘Wat erin zit, halen we eruit.’ Als we merken dat iemands plafond is bereikt, gaan we de dagelijkse invulling stabiliseren en normaliseren.

Woongroep Blauwestad

Op een prachtig, landelijk plekje in het Oldambt bevindt zich onze Woongroep Blauwestad. De bewoners ontvangen hier zorg op maat in een gevarieerde groep. We houden zo veel mogelijk rekening met ontwikkelmogelijkheden, wensen, niveau en leeftijd. Zo krijgt iedereen de aandacht en ondersteuning die hij of zij nodig heeft.

Woongroep Blauwestad betekent wonen op een mooie plek in de natuur. De landelijke en groene omgeving geeft volop mogelijkheden om buiten bezig te zijn. Denk aan het verzorgen van de aanwezige dieren of werken in de groentetuin. Daarnaast kunnen bewoners onder meer houtbewerken en allerlei activiteiten doen in ‘de creatieve boerderij’.

Welke voordelen heeft Woongroep Blauwestad?

Het wonen op onze zorgboerderij betekent zorg, rust en plezier op een veilige plek. Niet alleen een huis, maar óók een thuis. We zetten de voordelen op een rij:

Wonen in de natuur – Woongroep Blauwestad bevindt zich op een landelijke locatie omringd door groen. De bewoners kunnen daardoor volop genieten van de natuur. Bovendien zijn er in deze rustige omgeving weinig (storende) prikkels.

Interactie met dieren – Veel onderzoeken laten zien dat dieren het welzijn van mensen positief kunnen beïnvloeden. Op onze boerderij in Blauwestad wonen onder meer paarden en schapen. Bewoners kunnen dus dagelijks met dieren bezig zijn en worden betrokken bij de verzorging.

Zorg op maat – We vinden het heel belangrijk dat iedere bewoner de zorg krijgt die passend is. Zo kunnen we elke persoon helpen het beste uit zichzelf te halen en zoveel mogelijk te genieten.

Veelzijdige activiteiten – Dierverzorging, houtbewerken, haken, bakken: het zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten die onze bewoners kunnen doen. We vinden het belangrijk om een veelzijdig aanbod te hebben. Voor de afwisseling en het plezier, maar ook zodat iedereen iets kan vinden waar hij/zij goed in is.

Leven in een groep – Het leven in een groep staat grotendeels centraal bij Woongroep Blauwestad. Op die manier stimuleren we de sociale ontwikkeling en de maatschappelijk participatie.

Locatie Pieter Sneeuwplein (PS)

Onze locatie PS bevindt zich in een prachtig historisch pand aan het Pieter Sneeuwplein in Veendam. Deze voormalige landbouwschool is tegenwoordig een fijne woonplek voor mensen die extra begeleiding nodig hebben. Ook hier krijgen de bewoners zorg op maat, waarbij we goed kijken naar ieders wensen en mogelijkheden.

Welke voordelen heeft locatie PS?

De gezelligheid van een stad – Locatie PS bevindt zich in de buurt van het centrum van Veendam. De gezelligheid is dus vlakbij. Het wonen in de stad zorgt voor reuring en vermaak. Er is altijd wat te zien en te doen.

Wonen in een monumentaal pand – Locatie PS is gevestigd in een monumentaal pand in het hart van Veendam. Dit imposante gebouw uit 1909 was vroeger een landbouwschool. De oude elementen van het bouwwerk zijn deels bewaard gebleven. Dit geeft de locatie extra sfeer en karakter.

Zorg op maat – Ook bij locatie PS ligt de focus op het bieden van passende zorg. Per bewoner kijken we waar de zorgbehoefte ligt en hoe iemand zich kan ontwikkelen. Zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en persoonlijke groei zijn belangrijke thema’s.

Leven in een groep – Het leven in een groep speelt ook bij locatie PS een belangrijke rol. Zo eten we samen en doen we gezamenlijke activiteiten.

De meest geschikte locatie

Per nieuw aangemelde bewoner, gaan we altijd goed kijken welke locatie het meest geschikt is. Hierbij houden we onder meer rekening met leeftijd, niveau, wensen en zorgbehoeften.