Er wordt met een uniek en professioneel team gewerkt op iedere locatie van Dekkersnest. Een positieve benadering staat bij hen bovenaan en er wordt rekening gehouden met de individuele wensen en behoeften van een ieder, zonder de saamhorigheid en het groepsleven uit het oog te verliezen. 

 

    

Er worden verschillende activiteiten en trajecten aangeboden, zowel individueel als in groepsverband. Bij Dekkersnest wordt er veel gewerkt met dieren. Op locatie Blauwestad zijn dieren te vinden. Er worden ook veel activiteiten ondernomen, zoals wandelen en knutselen. Uitstapjes die gezamenlijk bedacht worden. Kortom, buiten de reguliere dagbesteding om kent men een ondernemend leven.