Ontmoetingsplek Stichting De Bank

Zowel de Stichting als Dekkersnest hebben als uitgangspunt dat een kwetsbare doelgroep met de nodige begeleiding iets kan betekenen voor een andere kwetsbare doelgroep. Hetzij het samenvoegen van ouderen en (jong)volwassenen die gezamenlijk invulling geven aan de activiteiten. De Stichting wil dus meer zijn dan een ontmoetingsplek en dagbesteding, de Stichting richt zich op het vergroten van de participatie in de samenleving. Door niet meer in doelgroepen te denken maar door te kijken naar de groepssamenstelling, kan men flexibel en innovatief zijn en een grote groep bereiken die iets willen betekenen in de maatschappij.

 

Activiteiten kunnen worden georganiseerd zoals:

– Informatiebijeenkomsten, zoals voorlichting ‘digitalisering in de maatschappij’;

– Ontspanningsactiviteiten in de avonduren en weekenden voor jongeren en (jong)volwassenen met een beperking. Te denken valt aan speciale thema-avonden, jeugdsoos, karaokeavond, disco avond, bioscoopavond et cetera;

– Activiteiten voor ouderen en basisschoolkinderen. De activiteiten kunnen, onder begeleiding van Dekkersnest, verzorgd worden door de deelnemers die zich hebben ingeschreven voor het profiel ‘horeca’. Te denken valt aan een kook- of bakcursus;

De activiteiten worden niet alleen vóór maar ook mét verschillende groepen bedacht.

 

Er wordt gebruik gemaakt van de professionele begeleiding van Dekkersnest. Vrijwilligers, chauffeurs en stagiaires. Allen dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.