Medezeggenschap en klachtenbehandeling

Inspraak van deelnemers en bewoners en hun vertegenwoordigers vinden wij belangrijk. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Er wordt jaarlijks een tevredenheidonderzoek afgenomen. Minimaal 4 keer per jaar worden er bijeenkomsten georganiseerd waar informatie ter beschikking wordt gesteld, waar men ook vragen kan stellen en overige zaken kan bespreken. In het jaar 2015 zal er een cliëntenraad opgericht worden.

Als u tegen iets aanloopt waar u zich niet helemaal in kan vinden, dan willen wij dit graag open met elkaar bespreken, wij zijn laagdrempelig en zeer toegankelijk.

Mocht u dit niet prettig vinden en praat u liever met iemand anders, dan hebben wij Suzan Snoek als vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 30174967. Hier kunnen zowel bewoners, deelnemers als ouders /verzorgers terecht wanneer u er met ons niet denkt uit te komen. Mocht u er dan nog niet uitkomen dan kunt u terecht bij Federatie Landbouw en Zorg.

Het is de verwachting dat we in het jaar 2015 een kwaliteitshandboek hebben opgesteld voor onze woongroepen. Wij willen dan graag HKZ gecertificeerd zijn voor de gehandicaptenzorg. Dat betekent dat wij straks het keurmerk ‘Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’ hebben. Conform de kwaliteitssystematiek hebben wij dan ook een externe klachtencommissie nodig. Daar kunt u dan ook terecht indien u bij ons woont.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag.

U kunt ons bellen: 0598 – 433 427 / 06 – 290 993 65 of mailen info@dekkersnest.nl.