Visie en missie

Visie

 

Dekkersnest staat voor een warm en huiselijk nest waar iedereen zichzelf mag zijn. Er is een grote betrokkenheid en iedereen wordt gezien. Er wordt actief invulling gegeven aan ons motto ‘Samen zijn we sterk’. Dit betekent dat iedereen welkom is en dat iedereen gelijkwaardig is. Dit betekent dat niet iedereen gelijk is, er wordt niet alleen veel aandacht besteed aan de groep maar ook het individu. Dekkersnest richt zich op het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek zoals een stoornis in het ASS of AD(H)D. In sommige gevallen wordt er een uitzondering gemaakt waardoor er een plaatsing kan zijn dat er geen sprake is van een beperking maar alleen van een psychiatrisch stoornis. Dit betekent dat Dekkersnest een vrij brede doelgroep kent, de groepssamenstelling is echter bepalend voor het aannamebeleid. Dekkersnest wil graag dat iedereen zich thuis voelt.

 

Er worden verschillende activiteiten en trajecten aangeboden, zowel individueel als in groepsverband. Aspecten die daarbij aan bod komen kunnen variëren.

 

Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Iedereen heeft recht op aandacht en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid, toekomstperspectief en een zinvolle dagbesteding.

Om dit waar te maken wordt er gewerkt met een enthousiast team van professionele medewerkers die het ‘DNA Dekkersnest’ hebben.

 

Missie

 

Onze missie is om met onderstaande uitgangspunten onze visie te realiseren:

 • Blijvend voorzien in de hulp- en zorgvraag;
 • Bevorderen en behoud van zelfredzaamheid;
 • Het behalen van maximale cliënttevredenheid;
 • Continuering van de zorg te kunnen waarborgen;
 • Het leveren van verantwoorde zorg;
 • Efficiënte bedrijfsvoering;
 • Het leveren van zorg op maat.

 

Vooral het werken volgens ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ is hierbij van belang, hiervoor verwijzen wij ook naar de acht bakens. De bakens zijn:

 

 1. Gericht op de vraag achter de vraag. Dit betekent dat begeleiding soms vaak doorvraagt;
 2. Gebaseerd op de eigen kracht van de cliënt. Dit betekent dat we het liefst zoveel de regie bij u neerleggen en u wijzen op uw eigen verantwoordelijkheden;
 3. Direct erop afgaan. Wij draaien er niet omheen en zeggen waar het op staat;
 4. Formeel en informeel in optimale verhouding. Wij zijn een platte organisatie en zeer toegankelijk, een huiselijke sfeer is bij ons zeer belangrijk;
 5. Doordachte balans van collectief en individueel. Er wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt;
 6. Integraal werken. Wij houden van een congruente aanpak en werken gelijk vanaf het begin graag nauw samen met gemeenten, familie en betrokken hulp- en zorgverleners;
 7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht. U bent gemotiveerd en werkt actief mee aan uw zorgplan, u hebt een dag-invulling. U kiest er bewust voor om bij ons te zijn, niet omdat het moet;
 8. Gebaseerd op ruimte voor de professional.

 

 

Contra-indicaties

Dekkersnest werkt ook met de contra-indicaties. Is er sprake van een contra-indicatie dan kunnen wij waarschijnlijk niet de juiste zorg leveren. Het betekent simpelweg ‘Redenen waarom niet bij ons kunt wonen’ . Bent u al bij ons aangemeld en blijkt achteraf dat er sprake is van een contra-indicatie, dan zullen we een passend traject aanbieden. Het kan dan zijn dat dit dan buiten Dekkersnest is en dat we de zorg beëindigen.

 

 • Ernstige onrust en bewegingsdrang;
 • Ernstige verbale en non-verbale agressie;
 • Zeer intensieve lichamelijke zorgvraag;
 • Ernstige psychiatrische problematiek;
 • Verslavingsproblematiek;
 • Seksueel overschrijdend gedrag;
 • BOPZ verklaring (Bijzondere opname psychiatrische ziekenhuis);
 • Cliënt vormt een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving;
 • U hebt geen passende indicatie;
 • U hebt geen dag invulling (werk, dagbesteding of school);
 • U bent in verwachting;
 • U hebt of krijgt een relatie met een medecliënt.