Visie en missie

Dekkersnest staat voor een warm en huiselijk nest waar iedereen zichzelf mag zijn. Er is een grote betrokkenheid en iedereen wordt gezien. Er wordt actief invulling gegeven aan ons motto ’Samen staan we sterk’.

Dit betekent dat iedereen welkom is. Dekkersnest richt zich op het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking met bijkomende problematiek, zoals een stoornis in het ASS of ADHD. Dit betekent dat Dekkersnest een vrij brede doelgroep kent.

Wij willen graag dat iedereen zich thuis voelt, ongeacht of men alleen komt logeren, bij ons woont of dagbesteding volgt.

Er worden verschillende activiteiten en trajecten aangeboden, zowel individueel als in groepsverband. Aspecten die daarbij aan bod komen kunnen variëren. Hierbij werken wij samen met verschillende instanties.

Op deze manier willen wij er voor zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Iedereen heeft recht op aandacht en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid, toekomstperspectief en een zinvolle dagbesteding.

Om dit waar te maken wordt er gewerkt met een enthousiast team van professionele medewerkers die het ‘DNA Dekkersnest’hebben.

Onze missie is om met onderstaande uitgangspunten onze visie te realiseren:

 • Bevorderen en behouden van zelfredzaamheid;
 • Het behalen van maximale cliëntentevredenheid;
 • Continueren van de zorg te kunnen waarborgen;
 • Het leveren van verantwoorde zorg;
 • Efficiënte bedrijfsvoering;
 • Het leveren van zorg op maat.

Contra indicaties

Dekkersnest werkt ook met de zogenaamde contra- indicaties. Is er sprake van een contra- indicatie dan kunnen wij waarschijnlijk niet de juiste zorg leveren. Bent u al bij ons aangemeld en blijkt achteraf dat er sprake is van een contra- indicatie, dan zullen wij een passend traject aanbieden. Het kan dan zijn dat dit buiten Dekkersnest is.

 • Ernstige onrust en bewegingsdrang;
 • Ernstige verbale en non-verbale agressie;
 • Zeer intensieve lichamelijke zorgvraag;
 • Ernstige psychiatrische problematiek;
 • Verslavingsproblematiek;
 • Seksueel overschrijdend gedrag;
 • BOPZ verklaring ( Bijzondere opname psychiatrisch ziekenhuis);
 • Cliënt vormt een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving.