Team Dekkersnest

Doordat de organisatie met de jaren groter is geworden zijn er nu meer medewerkers in dienst om de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen. Dekkersnest kent een professioneel enthousiast team die allemaal het Dekkersnest DNA hebben.

 

Er wordt met de nodige maar minimale hiërarchie gewerkt. Dit betekent o.a. dat Dekkersnest een platte organisatiestructuur kent. Er wordt op een kleinschalige en efficiënte manier gewerkt. Hiermee wordt de flexibiliteit, wat de organisatie krachtig maakt, vergroot.

 

Het team bestaat uit medewerkers in het bezit van een relevante mbo-niveau 3 of 4 diploma, Hbo geschoolde medewerkers, stagiaires, assistent begeleiders in opleiding (BBL traject), gastvrouwen en vrijwilligers.

Vele medewerkers beschikken over aanvullende opleidingen of vaardigheden, mede gelet op de diversiteit aan taken die binnen Dekkersnest gevraagd worden. Te denken valt aan horecawerkzaamheden (gelet op werkzaamheden bij Stichting de Bank, paardenverzorging, hovenierstaken, houtbewerking, sleutelen, et cetera).

Een aantal Hbo geschoolde medewerkers hebben zich aangemeld voor een SKJ registratie.

 

Allen dienen een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.