Dagbesteding

Dekkersnest biedt werk- en leertrajecten aan in plaats van dagbesteding. Het blijkt dat het voor de deelnemers, die de behoefte hebben om zich te conformeren aan de maatschappij, beter werkt om te spreken van werk- en leertrajecten of ‘werk’.

Het vergroten van maatschappelijke participatie vindt Dekkersnest zeer belangrijk, de nadruk ligt voornamelijk op het vergroten van iemand zijn vaardigheden en het ontdekken van iemand zijn ontwikkelingsmogelijkheden. Gezien Dekkersnest met een kwetsbare groep werkt, wordt er rekening gehouden met het feit dat dit enige tijd kost en die tijd wordt ook genomen. Iedere deelnemer kan een portfolio invullen, ongeacht het traject waar ze in zitten. Dit kan bijvoorbeeld het traject ‘Werkfit’ maken zijn of een traject richting onderwijs et cetera. Dit wordt uitgewerkt in een ‘profiel’ waar ze voor kunnen kiezen met bijbehorende activiteiten.

 

Het betreft zowel deelnemers die een indicatie banenafspraak hebben, deelnemers die onder beschut werk vallen of deelnemers die volledig zijn afgekeurd. Wij hebben als visie dat iedereen ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Al is het alleen maar voor hun zelfbeeld van belang dat ze op hun manier iets kunnen leren (zelfs als blijvende herhaling van het geleerde noodzakelijk is).

 

Een positief zelfbeeld ontwikkelen is ook ontwikkeling!

 

Dekkersnest is hier al mee gestart, maar het nieuwe project is nog volop in ontwikkeling. Er vinden overleggen plaats om te kijken hoe we bijvoorbeeld de ‘nieuwe uitstroom’ zo goed mogelijk kunnen opvangen en in elkaars verlengde kunnen werken.

Er wordt samengewerkt met andere organisaties en advies ingewonnen bij onder andere de SBB. Zo

 

Vanuit Dekkersnest kan er straks een deelname certificaat afgegeven worden wanneer men succesvol een dergelijke activiteit behaald heeft (we spreken dan van een scholingsmodule op aangepast niveau).

In sommige gevallen kan er, in samenwerking met andere organisaties, een docent of praktijkbegeleider ingeschakeld worden voor een certificering dag (erkend certificaat). Dit is wel afhankelijk van het aantal deelnemers die zich hiervoor aanmelden. Er kan ook gekozen worden om een cursus in te kopen.

 

Profielen die Dekkersnest kan aanbieden zijn:

 

– Agrarisch: dierverzorging zoals paardenverzorging en verzorging kleine dieren. Tuinonderhoud bij verschillende particulieren en bedrijven in de nabije omgeving;

 

– Techniek: houtwerkplaats, sleutelwerkplaats (zoals mobiliteitstechniek in samenwerking met een onderwijzer. Zowel praktijk- als theorieonderwijs);

 

– Horeca: kantine, keuken en restaurant werkzaamheden, kookles, ‘zorg assistent’: gezamenlijk met begeleiding voorzien in activiteiten voor ouderen.

 

Ieder profiel bestaat weer uit verschillende activiteiten waarvoor een module opgesteld wordt die een deelnemer kan volgen en uiteindelijk kan behalen.

 

Bij de Stichting kan men het laatste profiel uitoefenen. De overige profielen worden o.a. op locaties van Dekkersnest aangeboden of bij ketenpartners.

 

                              Profiel mobiliteitstechniek, bouw en houtbewerking

Men kan zich inschrijven voor het profiel ‘Techniek. Dit bestaat uit motor- en autotechniek. Zo ook het programma ‘veilig werken’, dit programma kan men doortrekken naar de praktijk en toepassen in de practicumruimte waar men bijvoorbeeld aan het sleutelen is, bezig is met houtbewerking of werkzaam is in de bouw.

 

De practicumruimte in Veendam kent vele mogelijkheden voor houtbewerking.

Ook wordt er soms samengewerkt met een aannemer zodat deelnemers ervaring kunnen opdoen in de bouw.

 

                              Profiel dierverzorging, groot en klein vee, tuin- en erf onderhoud

Op de zorgboerderij en de woonlocatie in Blauwestad zijn veel dieren. Onder andere paarden en klein dieren zoals kippen en geiten. Naast de dieren kent men ook veel onderhoud, waaronder erf onderhoud maar ook tuinieren.

Op zorgboerderij en op de woonlocatie in de Blauwestad wordt het agrarische profiel aangeboden.

Tuinonderhoud kan ook plaatsvinden bij particulieren en ondernemers uit de gemeente Veendam met wie wij een samenwerking hebben.

 

 

                              Profiel horeca & Stichting De Bank

Zorg assistent (denk hierbij aan het verzorgen van activiteiten aan ouderen);

Keukenhulp;

Hulp in de bediening;

Koken/kookles, het voorbereiden van bijvoorbeeld een lunch;

Cursus HACCP.

 

Er wordt gebruik gemaakt van de professionele begeleiding van Dekkersnest die de cursus HACCP (vernieuwde verplichte versie sinds 1 april 2016) succesvol hebben gevolgd. Vrijwilligers, chauffeurs en stagiaires. Allen dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.