Begeleiding

Dekkersnest staat voor een warm en huiselijk nest waar iedereen zichzelf mag zijn. Voor welke woonvorm en/of dagbestedingstraject de deelnemer in aanmerking komt is afhankelijk van de mate van zelfstandigheid en zorgbehoefte van de deelnemer.

 

Eenmaal binnen bij Dekkersnest wordt er te allen tijde een hogere mate van zelfstandigheid nagestreefd. Persoonlijke ontwikkeling staat voorop. Dekkersnest wil blijvend voorzien in de hulp- en zorgvraag.

 

De uitspraak ‘We zijn groot geworden door klein te blijven’, komt ook hier terug. Dekkersnest levert zorg op maat en werkt soms buiten de kaders. Er wordt gekeken naar mogelijkheden. Dit betekent dat Dekkersnest voortdurend in ontwikkeling is, doelgericht en op individueel deelnemersniveau werkt. Bureaucratie wordt zoveel mogelijk vermeden. Op deze wijze wil men dat een zorgtraject niet onnodig lang duurt.

 

De doelstelling is dat Dekkersnest samen gaat kijken naar wat iemand binnen zijn mogelijkheden kan bereiken, zonder de kwaliteit het leven uit het oog te verliezen. Dit betekent dat we wel doelgericht werken aan iemand zijn algehele ontwikkeling, maar zonder enige prestatiedruk. ‘Wat erin zit, halen we eruit’.

Als een deelnemer laat zien dat hij aan zijn plafond zit wat betreft zijn ‘kunnen’, dan gaat Dekkersnest dit stabiliseren en normaliseren.

Wat bij ons vooral belangrijk is, is dat iedereen zich thuis mag voelen en zich op zijn of haar manier verder mag ontwikkelen en vorm kan geven aan zijn of haar leven.