Begeleiding

Voor een optimale ontwikkeling is een omgeving nodig waar men zich veilig en geborgen voelt. Dekkersnest verwacht van de begeleiding dat ze onze deelnemers en bewoners een veilige en liefdevolle omgeving kunnen bieden in samenhang met onze visie. Het durven stellen van grenzen en het aanbieden van een gestructureerde woon- werk- of logeeromgeving is hier ook onderdeel van. Er wordt van begeleiding verwacht dat zij dit kunnen bieden zonder het gevoel van huiselijkheid kwijt te raken.

Onze begeleiding heeft relevante kennis op het gebied van ASS, ADHD, gehandicaptenzorg en overige bijkomende ( gedrags) problematiek. Ze zijn in staat om zorg op maat te leveren, dat wil zeggen dat wij cliëntgericht werken. Wij reageren op de wensen en behoeften van onze bewoners en deelnemers.

Dekkersnest heeft als motto ‘Samen staan we sterk’. Dit betekent dat wij zoveel mogelijk in samenwerking aan doelen en uitgangspunten willen werken. Dit betekent dus ook in samenwerking met de bewoners en deelnemers. Ongeacht leeftijd, beperking of problematiek, iedereen heeft zo zijn inbreng. Wij denken dan ook in mogelijkheden.