Dekkersnest Beschermd wonen

Dekkersnest wil blijvend voorzien in de hulp- en zorgvraag van deelnemers en eventueel nieuwe deelnemers. Hierin heeft men geparticipeerd wat geresulteerd heeft in het voornemen om in 2017 te starten met begeleid en beschermd wonen aan het Beneden Oosterdiep 39 te Veendam. Het betreft in feite een verlengstuk van het huidige aanbod.

 

Het uitgangspunt is dat we niet onnodig lange zorgtrajecten willen aanbieden. Men streeft altijd naar een hogere mate van zelfredzaamheid. Het traject wat wordt aangeboden houdt in dat men de mogelijkheid krijgt om meer aan hun zelfstandigheid te werken, aldus hun zelfredzaamheid te vergroten. Er wordt individuele training geboden doordat er niet meer in groepsverband wordt gewerkt. Mocht het noodzakelijk zijn dat men nog niet aan kooktraining toe is, dan kan er ook voor gekozen worden om mee te eten op één van de woonvormen.

 

Overdag kan men wellicht nog een werk- en leertraject volgen bij Dekkersnest, zodat er ontdekt kan worden of men in staat is om uiteindelijk te werken met loonkostensubsidie of onder beschut werk vallen. Hierin wordt de samenwerking gezocht onze samenwerkingspartners en met de gemeente, Werk en Inkomen. De derde groep valt nog onder de oude Wajong regeling. Indien deze groep potentie laten zien dat ze arbeidsvermogen hebben, dan zal er contact opgenomen worden met het UWV om samen dit traject te begeleiden.

 

Het pand ligt binnen een straal van 100 meter van onze woonvorm waardoor we de zorg en het toezicht beter kunnen borgen. Deelnemers kunnen te allen tijde, 24/7, terugvallen op begeleiding. Het betreft ook een doelgroep die nog steeds 24 uurs zorg nodig heeft, maar tot nu toe de potentie laten zien dat dit wellicht in de toekomst niet meer nodig is mits ze de juiste begeleiding krijgen. Dit wordt ontdekt en getracht te bereiken.

 

Overdag is het nieuwe hoofdkantoor onderin het pand gevestigd waardoor er overdag altijd toezicht is. Tevens wordt er gewerkt met persoonlijke begeleiders die zowel overdag als in de avonduren beschikbaar zullen zijn om samen aan het plan van aanpak te werken die samen met de deelnemer is opgesteld. De ondersteuning en begeleiding richt zich op alle levensdomeinen.