Dekkersnest Blauwestad

Het betreft een unieke locatie, gelegen in het recreatiegebied De Blauwestad. Een bijzondere locatie waarbij wonen in de natuur centraal staat. Men staat in direct contact met de dieren en de natuur. De locatie omvat 9 zorgkamers en 2 ruime interne leefruimtes (voorzien van woon- en slaapkamer). Alle ruimtes zijn voorzien van eigen sanitair.

Wat uniek aan de locatie is, is dat het ook een manege is. Zowel een rijbak binnen als buiten en er is sprake van een ruime opstelling. Maar liefst 20 stallen. Zowel deelnemers als medewerkers moeten wel affiniteit hebben met paarden en de natuur.

Er wordt in principe gesproken van een woonlocatie met dagbestedingsmogelijkheden. Dekkersnest is in overleg met de gebiedsregisseur om te kijken naar de mogelijkheden qua (recreatie)activiteiten. Dekkersnest wil geen manege zijn, de activiteiten zijn in het kader van dagbesteding. De woongroep draagt ook zorg voor de verzorging van de paarden wanneer de dagbesteding gesloten is.

 

Net als op alle andere locaties is de groepssamenstelling bepalend en wordt er een thuis gecreërd voor de bewoners. Dit geldt ook voor de deelnemers die van buitenaf alleen de dagbesteding volgen.

Er wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt, maar de nadruk ligt op het groepsleven. Men start samen de dag en sluit ook samen de dag af. Er wordt samen ontbeten, geluncht en het avondeten wordt samen bereid. Samen wordt er een huishouding gevoerd en er is dan ook sprake van ruim opgezette gezamenlijke leefruimtes. De meeste bewoners volgen dagbesteding binnen Dekkersnest. Op verschillende locaties kan men deelnemen aan activiteiten die de maatschappelijke participatie vergroot. Hierover straks meer. De regel geldt in ieder geval dat men hoe dan ook een zinvolle dag invulling heeft.

Hier wonen voornamelijk deelnemers met de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar (waarvan een aantal op logeerbasis verblijven), de andere groep valt qua leeftijd tussen de 21 en 27 jaar die onder de Wet langdurige zorg vallen of een indicatie voor Beschermd Wonen hebben. Zonder indicatie voor 24 uurs zorg kan men hier niet wonen. Er bestaat dus geen mogelijkheid om alleen te wonen, het zal altijd in combinatie zijn met zorg.