Met veel plezier heeft familie Dekkers jarenlang logeeropvang georganiseerd op de zorgboerderij in Muntendam en is dit vorig jaar verplaatst naar de locatie Blauwestad. Nu blijkt in de praktijk dat de module ‘wonen’ en ‘logeeropvang’ toch niet samengaat.

Logeeropvang is voor ons bijna niet meer te organiseren. Wat vroeger respijtzorg werd genoemd (regelarme zorg), is nu geen sprake meer van. Daar komt bij dat wij in korte periode flink zijn gegroeid door het oprichten van meerdere woonlocaties.

Al met al heeft dit ons doen besluiten om ons volledig te gaan richten op het wonen. Wij vinden het ontzettend jammer om deze keuze te moeten maken.

De logeeropvang zal definitief stoppen per 1 mei 2018.